Nezáleží na počasí
Vzhůru do vesmírnýho klína, do prostoru červenýho vína
Jako přímka kolej nebe stíná a z blesků srší elektřina
K vám řidiči hvězdných tramvají klobouky z okna mávají
Vstříc novým světům si to hasí
K vám do vašich spánků spěchají, na oblacích vás houpají
A nezáleží na počasí, a nezáleží na počasí
Na programu vesmírnýho kina je souhvězdí větrnýho mlýna
Každou noc promítání začíná, plátno z plachet lodí se napíná
A já usínám když jedou k vám řidiči hvězdných tramvají
Klobouky z okna mávají vstříc novým světům si to hasí
K vám do vašich spánků spěchají na oblacích vás houpají
A nezáleží na počasí zpět na seznam...