V Horní dolní
V našem chudém kraji žijem jako v ráji
Tak jen si vína lokni a pak se z okna koukni
Uvidíš nebe, kopce a stráně, nad lesem v údolí vznáší se káně
Uvidíš hory, louky a hvězdy
Z okna ty má milá dohlédneš na ně, dohlédneš na ně
V naší Horní dolní máme stádo koní
Osedlej jednoho, poznáš zač je loket toho
Uvidíš nebe, kopce a stráně, nad lesem v údolí vznáší se káně
Uvidíš hory, louky a hvězdy
Ze sedla má milá dohlédneš na ně, dohlédneš na ně
Na naší dědině žijeme si klidně
Nahoře i dole, tak se děvče zatoč v kole
Uvidíš nebe, kopce a stráně zpět na seznam...